Μαιευτική

Μαιευτική

Η Μαιευτική στοχεύει στην παροχή ολιστικής φροντίδας στη γυναίκα/έμβρυο/νεογνό/οικογένεια κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας και ειδικότερα της εγκυμοσύνης, του τοκετού και της λοχείας. Η μαιευτήρας – γυναικολόγος Δρακάκη Νίκη, με έδρα τα Χανιά, χάρη στην εμπειρία και την ακαδημαϊκή της γνώση, είναι σε θέση να καλύψει οποιοδήποτε ανάγκη σας γύρω από μαιευτικά θέματα.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

Τελευταία Έμμηνος Ρύση:

Εγκυμοσύνη

Παρακολούθηση κύησης

Κύηση υψηλού κινδύνου

Φυσιολογικός Τοκετός

Υπέρηχοι

Προγεννητικός Έλεγχος

Έλεγχος υπογονιμότητας

Διερεύνηση καθ’ εξιν αποβολών